Náhled zatížení chodidel na podoskopu

Díky podoskopu lze detailněji vyporozovat držení chodidel, jejich zatížení, tvar vyklenutí, odhadnout tak jejich celkovou funkčnost a následný vliv na držení a funkci celého těla.

Nejčastější problém je propad příčné a podélné klenby, neaktivní "mrtvé" prsty u nohou, propadlý kotník a "plochá" noha, příliš váhy na patách, více váhy na jedné noze, apod.

To má za následek špatné nasměrování tlaků do těla, nedostatečnou aktivaci pánevního dna, což způsobuje nedostatečnou stabilitu hlubokého stabilizačního systému páteře a celé tělo má tak tendenci se "přepínat" do náhradního pohybového programu, který je pro tělo víc stresující, nabízí mnohonásobně menší potenciál výkonu a možností, které tělo má a s výrazně vyšším rizikem zranění. S velkou pravděpodobností se dá u většiny zranění předpokládat, že jejich původ začal právě u špatně fungujícího chodidla.

Chodidlo je totiž první kontaktní bod mezi tělem a prvním tlakem, který na tělo působí než začne cokoliv dělat a to je působení gravitace v postoji na nohách. Proto musí u chodidla celá náprava začínat. Každý člověk by měl pro svoji perfektní funkčnost dokázat propojit celý vzpřimovací systém těla už od palce na nohou.

Cílem pohybové terapie je naučit klienta používat tělo ve správných pohybových vzorcích, na základě kterých pak může tělo využít u jakékoliv činnosti. Díky této nápravě pak dokážete výkonnost, životnost a možnosti svého těla dostat do nevídaných rozměrů, které vás samotné budou šokovat.

V příštích videích řeknu k chodidlu víc a ukážu i cviky a masérské hmaty k nápravě chodidel.

Video